Ưu đãi hấp dẫn khi đặt tiệc cưới tại Nhà hàng Đại Phú

Khi đặt tiệc cưới tại Nhà hàng Đại Phú, quý khách sẽ được hưởng các ưu đãi tiệc cưới và các dịch vụ khách của Nhà hàng Đại Phú như sau:

Tiệc cưới nhà hàng Đại Phú, Ưu đãi tiệc cưới, tiệc cưới nhà hàng, nhà hàng đại phú

STT

Dịch vụ (*)

10 bàn 15 đến 20 bàn 25 đến 30 bàn

35 đến 40 bàn

 

1 Cổng hoa * * * *
2 Sổ và bút ký tên * * * *
3 Giỏ hoa đựng bao thơ * * * *
4 MC dẫn trương trình * * * *
5 Trang trí sảnh * * * *
6 Tháp ly champage * * *
7 Karaoke * * *
8 Bánh kem * *
9 Máy chiếu * *
10 Pháo kim tuyến *

 

(*) Ghi chú:Là dịch vụ khách hàng được khuyến mãi tiệc, nếu Quý khách hàng không sử dụng thì không được hoán đổi.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?